Våra företrädare i Kommunen | Sverigedemokraterna i Karlstad

Våra företrädare i Kommunen

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN

Ledamöter:

Gruppledare Kjell Örnberg

 

Övriga ledamöter:

Patrik Johansson (vice gruppledare)
Ljubica Jasic Modin
Synnöve Aronsson
Lena Monsén
Abdulwali Alizada
Marcus Ågren

 

Ersättare:
Leonid Kuzmin
Patrik Hassel
Thomas Nordin
Jari Mukkala