Pressmeddelande från Sverigedemokraterna | Sverigedemokraterna i Karlstad

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

Datum: 2020-09-04
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Våxnäs C ska bevakas av ordningsvakter

En av kommunens huvuduppgifter är att bidra till att alla känner trygghet i sin omgivning. På senare tid har vi fått rapporter om oro rörande förhållandena på Våxnäs centrum med skadegörelse, bilbränder, droghandel med mera. Polisen delger via medier att de saknar resurser för att hantera situationen.

Det är nu som vi, Karlstad kommun, måste agera skyndsamt för att bistå polisen samt civilsamhället i sin helhet för att sätta stopp för de pågående problemen.

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar Sverigedemokraterna:

-​Att​ Karlstad kommun hyr in ordningsvakter för patrullering i Våxnäs centrum under dygnets sena timmar, för att hejda nuvarande utveckling av situationen för boende, besökande samt affärsidkare kring Våxnäs centrum.

“Vi kommer inom kort att presentera ett åtgärdsprogram i form av ett trygghetspaket för att säkra att ingen ska känna sig otrygg på Karlstads gator. Det här är frågor som vårt parti drivit nationellt och här finns inget att vänta med, Invånarna i vår kommun vill leva och bo i en trygg kommun där alla känner solidaritet med alla. Problemet som uppstått efter många års ansvarslös invandringspolitik, är att när människor inte har samma grundvärderingar och inte kan identifiera sig med varandra, leder det till bristande solidaritet människor emellan, vilket bidrar till ett hårdare och råare samhälle. Det är en samhällsutveckling som Sverigedemokraterna varnat för i många år”, säger Kjell Örnberg, vice gruppledare för SD Karlstad.

 

Bild: Kjell Örnberg tillsammans med Sverigedemokraternas partiordförande