Kraftsamling i folkomröstningskampanjen | Sverigedemokraterna i Karlstad

Kraftsamling i folkomröstningskampanjen

Ett enormt kampanjarbete pågår i Karlstad för att nå underskrifter av minst 10 procent av de folkbokförda röstberättigade kommuninvånarna. Dags dato har vi fått ihop 5924 underskrifter och saknar således cirka 1400. Kampanjen kommer ändock fortsätta förbi målet antal underskrifter, fram till runt 20 augusti för att nå stor marginal.
Att byggbeslutet klubbats i fullmäktige betyder också att det kommer överklagas och inte vinna laga kraft inom de närmaste månaderna. Kampanjen fortsätter fram till att vi nått målet att väcka ett folkinitiativ i Karlstad kommunfullmäktige. Trägen vinner!