Folkomröstning om moské i Karlstad | Sverigedemokraterna i Karlstad

Folkomröstning om moské i Karlstad

Vi begär folkomröstning om bygget av en moské och samlingslokal (del av Rud 2:1) i Karlstad 2017. Det gör vi för att inte stadens politiker har lyssnat trots massiva protester mot moskébygget. Karlstads väljare bör själva få avgöra om det skall byggas en moské på anvisad mark eller inte. Undertecknaren måste ha rösträtt i Karlstads kommun.

Upprop NEJ till en moské i Karlstad